Logo

+

Logo

Od 1. 1. 2023 došlo ke sloučení subjektů Dětské centrum Zlín, p. o. a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.

Všechny služby tak nyní najdete pod jednou organizací Poradenské a krizové centrum, p. o.

Pokračovat na web
Poradenské a krizové centrum, p. o.

Zůstat na webu Dětské centrum Zlín, p. o.

Měsíc: Červenec 2022

1. 1. 2023 pro nás bude významné datum, jelikož dojde hned ke třem významným změnám:
1) Sloučení naší organizace s Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, další příspěvkovou organizací zřizovanou Zlínským krajem
    Všech 6 poskytovaných služeb bude nabízet podporu lidem ve stejném rozsahu. www.dczlin.cz www.centrum-poradenstvi.cz
2) Změna názvu na Poradenské a krizové centrum, p. o.
3) Dvě z našich služeb, SAS a KP, se přestěhují do nových prostor v budově Městského divadla Zlín
     SAS – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
     KP – Krizová pomoc

 

 

Skip to content