Logo

+

Logo

Od 1. 1. 2023 došlo ke sloučení subjektů Dětské centrum Zlín, p. o. a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.

Všechny služby tak nyní najdete pod jednou organizací Poradenské a krizové centrum, p. o.

Pokračovat na web
Poradenské a krizové centrum, p. o.

Zůstat na webu Dětské centrum Zlín, p. o.

Měsíc: Duben 2018

Sociální automobil

Díky firmě Kompakt a sponzorům z různých firem jsme obdrželi sociální automobil, který bude převážně sloužit terénní formě Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. Tedy naše sociální pracovnice v něm budou dojíždět přímo do rodin, které tuto službu využívají. Tímto firmě Kompakt moc děkujeme za věnování projektu Sociální automobil pro naše zařízení. Velké poděkování patří také všem sponzorům, díky kterým se mohlo předání automobilu uskutečnit a také paní radní Michaele Blahové, která při předání automobilu pronesla milá slova.

Více na:

https://www.kr-zlinsky.cz/detskemu-centru-zlin-slouzi-nove-socialni-auto-fotogalerie-684.html

DSC_0003DSC_0022

Logo OPZ barevnélogo-zlkr

Výsledky inspekce kvality standardů

ZLÍN – Vysokou kvalitu péče o děti, kterou zajišťuje příspěvková organizace Zlínského kraje Dětské centrum Zlín, prokázala kontrola, kterou zde provedl tým Úřadu práce ČR, krajská pobočka Brno, na základě zákona o sociálně právní ochraně dětí. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je totiž povinno se od 1. 1. 2015  řídit standardy kvality výkonu činnosti, což podléhá kontrole a ta zde nyní proběhla poprvé.

„Jde o poměrně novou a náročnou povinnost, která zasahuje do všech složek činností, od materiálního vybavení přes odbornou způsobilost pracovníků až po konkrétní práci s dětmi a jejich rodinami,“ informovala Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

„Velmi mě těší, že inspekce potvrdila profesionalitu personálu, za což patří poděkování panu řediteli, zaměstnancům i spolupracujícím organizacím. Toto centrum provozuje několik sociálních služeb a také se coby krizové azylové zařízení stará o děti od narození do 18 let vyžadující okamžitou pomoc, jestliže jsou bezprostředně ohroženy a ocitly se bez jakékoliv péče. Přístup k nim proto musí být nejen maximálně citlivý, ale také by měl reagovat na psychickou i sociální situaci každého jednotlivého dítěte,“ řekla krajská radní Michaela Blahová.

Inspekce, která se nově vztahuje právě i na oblast sociálně právní ochrany dětí, se zaměřila hlavně na výstupy z dobrovolných rozhovorů s umístěnými dětmi a pracovníky služby. „Kontrolováno bylo materiální zabezpečení, kvalifikovanost pracovníků a odborné postupy respektující osobnost každého dítěte,“ řekl Marek Mikláš, ředitel Dětského centra Zlín.

Zpracovala Helena Mráčková

 

https://www.kr-zlinsky.cz/kontrola-detskeho-centra-zlin-ukazala-kvalitu-aktuality-14801.html

 

 

 

Skip to content