Logo

+

Logo

Od 1. 1. 2023 došlo ke sloučení subjektů Dětské centrum Zlín, p. o. a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.

Všechny služby tak nyní najdete pod jednou organizací Poradenské a krizové centrum, p. o.

Pokračovat na web
Poradenské a krizové centrum, p. o.

Zůstat na webu Dětské centrum Zlín, p. o.

Měsíc: Duben 2020

Veřejná sbírka – Krizová lůžka pro děti

15. 4. 2020

Od 11. 11. 2019 do 9. 1. 2020 proběhla veřejná sbírka prostřednictvím https://www.darujme.cz/projekt/1202338.

  • Účel sbírky: Materiální vybavení služby ZDVOP
  • Celkem dárců: 43
  • Vybraná částka: 29 516,- Kč
  • Výše prostředků využitá k účelu sbírky: 29 516,- Kč
  • Vyúčtování: Kuchyňský pult 27 752,- Kč
  • Police 1 764,- Kč

 

Všem dárcům a partnerům sbírky velmi děkujeme!

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Zlín je jedinou službou svého druhu ve Zlínském kraji. Jedná se o krizová lůžka pro ohrožené děti, o které se aktuálně nikdo nemůže nebo neumí postarat. Věkové rozmezí dětí je od 0 až do 18 let. Je tak třeba vybavovat pokoje dle aktuálních potřeb dětí. Na základě jedinečnosti služby bylo třeba navýšit kapacitu z 8 lůžek na 11 tak, aby každé ohrožené dítě mohlo mít bezpečné zázemí.

Ohrožené děti, které se k nám na krizová lůžka dostávají, se nacházejí v různých krizových situacích. Může se jednat o akutní hospitalizaci či úmrtí pečující osoby, násilí v rodině, týrání či zanedbávání dítěte a další. Po přijetí dítěte, je vždy stěžejní zajištění maximální možné míry bezpečí. Snažíme se o pokračování v docházce do stávající školy dítěte, doprovod do volnočasových aktivit, na které je dítě zvyklé, podporu kontaktu s rodinou a dalšími blízkými osobami. Dále se soustředíme na stabilizaci vlastních myšlenek a emocí formou odborné psychologické podpory, identifikaci silných stránek dětí vedoucích k jejich rozvoji, podporu při vyjadřování vlastních názorů a přání.
Jedním z důležitých nástrojů vedoucích k podpoře těchto dětí je i materiální zabezpečení služby. Každý pokoj vybavením přizpůsobujeme dle věku, pohlaví, případně sourozeneckých vazeb dětí. Je třeba mít k dispozici různě velké postele, pracovní stoly, židle, nádobí a další. Příspěvek tak byl určen na pořízení tohoto vybavení.

Záštitu nad touto sbírkou převzalo Městské divadlo Zlín a partnerem sbírky je Základní škola Zlín Kvítková. Děkujeme!

 

Skip to content