Logo

+

Logo

Od 1. 1. 2023 došlo ke sloučení subjektů Dětské centrum Zlín, p. o. a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.

Všechny služby tak nyní najdete pod jednou organizací Poradenské a krizové centrum, p. o.

Pokračovat na web
Poradenské a krizové centrum, p. o.

Zůstat na webu Dětské centrum Zlín, p. o.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Kontakt 703 178 690

Poslání

Posláním SAS DC Zlín je poskytnout rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace, a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí.

Láska k dětem je moje jediné štěstí.
BOŽENA NĚMCOVÁ

Jak to funguje?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci, jako je např. ztráta bydlení, obtíže s hospodařením či zadlužením, hledání zaměstnání, komunikační problémy, výchovné a vzdělávací obtíže s dětmi…

Důraz klademe na aktivní spolupráci nejen s blízkými osobami dítěte, ale i s dalšími odborníky, kteří jsou s danou rodinou v kontaktu a mohou svým vlivem přispět ke zlepšení situace rodiny. Jedná se tak o dlouhodobou intenzivní podporu celého systému rodiny a jeho aktivizaci.

Služba je terénní, pracovníci SAS navštěvují rodiny v jejich domácím prostředí, či na jiném domluveném místě, a to ve všední dny od 7:00 hod. do 18:00 hod. Rodiny mohou využít i ambulantní služby na adrese Dětského centra v úterý od 12:00 hod. do 17:00 hod. nebo dle telefonické domluvy.

Působíme v oblastech ORP Zlín, ORP Holešov, ORP Luhačovice, ORP Otrokovice, ORP Vizovice, ORP Kroměříž.

Služba je dobrovolná a bezplatná.

Cíle služby

Cílem služby je zapojení a aktivizace všech členů rodiny do řešení jejich nepříznivé životní situace. Snahou je obnovit narušené funkce rodiny a tím minimalizovat dopady, které by mohly ohrožovat vývoj dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné nebo institucionální péče či příprava na návrat dítěte zpět do rodiny z náhradní či institucionální péče.

Pro koho je služba určena?

SAS jsou určeny rodinám s dětmi do 18 let, pro rodiče, rodiče samoživitele či jiné osoby pečující o dítě a nastávající maminky.

Zásady služby

1) Respektující, neutrální a důstojný přístup
2) Princip profesionality
3) Individuální přístup
4) Svobodné a dobrovolné rozhodování
5) Princip aktivizace
6) Interdisciplinarita a komplexnost
7) Mlčenlivost pracovníků SAS DC Zlín

Více zde

Dítě je láska, která se stala viditelnou.
NOVALIS

sas KONTAKT

Vedoucí SAS
Mgr. Adéla Gregor
adela.gregor@dczlin.cz
703 178 690
Sociální pracovnice
Bc. Lucie Masaříková
lucie.masarikova@dczlin.cz
703 178 820
Sociální pracovnice
Mgr. Anna Hubálková
anna.hostasova@dczlin.cz
734 785 999
Sociální pracovnice
Mgr. Bianca Korchová
bianca.sivikova@dczlin.cz
739 544 907
Skip to content