Logo

+

Logo

Od 1. 1. 2023 došlo ke sloučení subjektů Dětské centrum Zlín, p. o. a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.

Všechny služby tak nyní najdete pod jednou organizací Poradenské a krizové centrum, p. o.

Pokračovat na web
Poradenské a krizové centrum, p. o.

Zůstat na webu Dětské centrum Zlín, p. o.

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU
POMOC

Nepřetržitá pohotovostní linka 736 510 355

Jak to funguje?

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje dočasný pobyt dětem do věku 18 let, o které se momentálně nemůže postarat vlastní rodina. Kapacita služby je 11 lůžek. Jedna pracovnice v sociálních službách se stará vždy nejvýše o čtyři děti.

V jaké situaci nás můžete kontaktovat

  • jdete na neodkladnou operaci a nemá vám dítě kdo pohlídat
  • manžel vás týrá a do azylového bydlení vás i s dítětem nevezmou
  • propadl/a jste návykovým látkám a po dobu léčení potřebujete dítě pohlídat
  • v případě živelné pohromy
  • v případě autohavárie, úmrtí, nebo pokud rodič spáchal trestný čin
  • v dalších podobných případech

Pokud zavoláte, poradíme vám, zda je vaši situaci vhodné řešit ve spolupráci s námi.

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Dítě samo může požádat o pobyt

  • rodiče se rozvádějí a ty už to doma opravdu nemůžeš vydržet
  • máma nebo táta pije, jsou na drogách, bijí tě, nemáš co jíst, pořádně se nevyspíš

Pokud zavoláš, poradíme ti, zda je tvou situaci vhodné řešit ve spolupráci s námi.

Kdo se o děti stará?

V našem zařízení pomáhají dětem pracovnice v sociálních službách, psycholožka, sociální pracovnice a speciální pedagog.

Obsah služby

Dítě v krizové situaci zaopatříme a postaráme se o jeho ubytování, stravování a ošacení. Po celou dobu pobytu v zařízení jsou dítěti k dispozici výchovná péče, sociální, psychologické a speciálně-pedagogické služby.

Samozřejmostí je poradenství pro dítě, rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu. V neposlední řadě pomáháme rodině ve vyřizování záležitostí týkajících se dítěte a s dítětem vytváříme jeho individuální plán.

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.
SENECA

Jak se k nám dítě dostane?

Dítě nacházející se v nouzi, může být k pobytu v našem zařízení přijato na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci nebo na základě soudního rozhodnutí.

zdvop KONTAKT

Vedoucí ZDVOP
Mgr. Jiří Hrubý
jiri.hruby@dczlin.cz
733 615 697
Sociální pracovnice
Mgr. Renáta Dorazilová
renata.dorazilova@dczlin.cz
731 404 415
Sociální pracovnice
Mgr. Lucie Poláchová
lucie.polachova@dczlin.cz
605 593 050
Psycholožka
Mgr. Nikola Střelcová
nikola.strelcova@dczlin.cz
733 160 067
ZDVOP zajišťuje zdravotní péči umístěným dětem primárně u stávajících lékařů dětí, které navštěvovaly před nástupem do ZDVOP. ZDVOP má zajištěnou pro umístěné děti dostupnou psychologickou péči individuální, skupinovou i krizovou psycholožkou ZDVOP DC Zlín.

Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, se řídíme standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Jejich písemné vyhotovení, spolu s pravidly a postupy, je k dispozici v zařízení.

Skip to content